Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Centrul de Inovare şi Relaţii cu Mediul Socio - Economic
 
Centrul de Inovare şi Relaţii cu Mediul Socio - Economic